„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej”. – Alice Miller
„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej”. – Alice Miller

Poznajmy się

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- specjalność psychologia kliniczna. Kwalifikacje psychoterapeuty rozwijam w ramach akredytowanego kursu
psychoterapii prowadzonego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie, ukierunkowanego na pracę indywidualną oraz grupową w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym.

Zawodowo jestem związana ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną, terapią rodzin i par, wsparciem psychologicznym, poradnictwem oraz diagnozą psychologiczną pacjentów z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Kielcach, Stowarzyszeniu Psychoterapii PoRozumienie. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu psychologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z pasją poszerzam swoją wiedzę i kompetencje terapeutyczne w ramach kursów oraz staży.

W czym mogę Ci pomóc?

Poznajmy się

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- specjalność psychologia kliniczna. Kwalifikacje psychoterapeuty rozwijam w ramach akredytowanego kursu
psychoterapii prowadzonego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie, ukierunkowanego na pracę indywidualną oraz grupową w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym.

Zawodowo jestem związana ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną, terapią rodzin i par, wsparciem psychologicznym, poradnictwem oraz diagnozą psychologiczną pacjentów z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Kielcach, Stowarzyszeniu Psychoterapii PoRozumienie. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu psychologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z pasją poszerzam swoją wiedzę i kompetencje terapeutyczne w ramach kursów oraz staży.

W czym mogę Ci pomóc?

Pomoc psychologiczna

Z pomocy psychologicznej może skorzystać każda osoba, która boryka się z trudnościami natury psychologicznej. Ich charakter może mieć związek z doświadczeniem sytuacji kryzysowej, trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, kłopotami w relacjach interpersonalnych, zaburzeniami zdrowia psychicznego, chorobą somatyczną. Pomoc psychologiczna służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego. Zawsze opiera się na dobrowolnej chęci uczestnictwa oraz współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania z terapeutą mają na celu poznanie zgłaszanych trudności oraz oczekiwań pacjenta. W ramach konsultacji terapeuta zbiera wywiad dotyczący ogólnego funkcjonowania pacjenta, wstępnie diagnozuje naturę problemu i proponuje możliwe formy pomocy, tj. psychoterapię indywidualną (krótko- lub długoterminową), psychoterapię rodzin/par, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową lub psychoedukację. W określonych przypadkach może zostać zasugerowany kontakt z lekarzem specjalistą lub psychoterapeutą pracującym innymi metodami.

Czas trwania: 50 min
Koszt wizyty: 140 zł

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania z terapeutą mają na celu poznanie zgłaszanych trudności oraz oczekiwań pacjenta. W ramach konsultacji terapeuta zbiera wywiad dotyczący ogólnego funkcjonowania pacjenta, wstępnie diagnozuje naturę problemu i proponuje możliwe formy pomocy, tj. psychoterapię indywidualną (krótko- lub długoterminową), psychoterapię rodzin/par, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową lub psychoedukację. W określonych przypadkach może zostać zasugerowany kontakt z lekarzem specjalistą lub psychoterapeutą pracującym innymi metodami.

Czas trwania: 50 min
Koszt wizyty: 140 zł

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności psychologicznych. Opiera się na pracy wglądowej – będącej podstawą psychoterapii psychodynamicznej. Nawiązanie relacji psychoterapeutycznej, atmosfera zaufania, odpowiedni sposób prowadzenia dialogu, komunikacji z pacjentem – sprzyja odkrywaniu wewnętrznego świata emocji, motywów, doświadczeń. Umożliwia także swobodne badanie myśli, uczuć, skojarzeń, fantazji.

Udział w psychoterapii, wspólne zaangażowanie terapeuty i pacjenta w proces leczenia, stają się okazją do lepszego zrozumienia siebie, identyfikowania własnych odczuć – przyczyn i mechanizmów ich powstawania oraz osobistych potrzeb. Celem pracy jest zintegrowanie wewnętrznych procesów psychicznych, pogłębienie wiedzy o sobie samym, odzyskanie poczucia sprawstwa, poprawy relacji oraz przede wszystkim zminimalizowanie bądź usunięcie cierpienia, z którym zgłasza się pacjent.

Spotkania odbywają się systematycznie oraz mają dobrowolny charakter. Rozpoczęcie pracy poprzedza ustalenie kontraktu terapeutycznego. Zawiera on między innymi cele oraz zasady pracy, częstotliwość spotkań (zazwyczaj jest to raz w tygodniu, w uzasadnionych okolicznościach częściej), zasady odwoływania lub zmiany terminu sesji, zakończenie pracy, koszty terapii.

Czas trwania: 50 min
Koszt wizyty: 140 zł

Zasady pracy

1. Kontakt terapeutyczny opiera się zawsze na dobrowolnej chęci uczestnictwa, zaangażowaniu oraz współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą.
2. Sesje trwają 50 minut, odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, ich termin oraz zasady pracy są ustalane wspólnie z uczestnikiem terapii.
3. W ramach pracy psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
4. Etyka pracy psychoterapeutycznej określa warunki pracy zgodne z zachowaniem zasad tajemnicy zawodowej – wszystkie treści będące przedmiotem sesji są poufne.
5. Uchylenie tajemnicy następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w przepisach prawa (np. Art. 180. § 1. Kodeksu postępowania karnego) lub gdy zagrożone jest życie, zdrowie pacjenta.
6. W związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, w sytuacjach postępowań sądowych, nie podejmuję się występowania w charakterze świadka. Gabinet nie prowadzi działalności opiniodawczej.
7. Objęcie pomocą psychologiczną osoby niepełnoletniej odbywa się za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
8.Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez Certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ma ona charakter stały
i obowiązkowy. Superwizor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.

Dane kontaktowe:

Natalia Szyszkowska

ul. Prosta 48a 
25-371 Kielce

Jak dojechać?

Umów wizytę – wypełnij formularz

Subscription Form

Wszelkie prawa zastrzeżone| Polityka Prywatności | Regulamin | Realizacja BigRobot.pl