Psychologia jest nauką, psychoterapia zaś sztuką N.M.W

Poznajmy się

Poznajmy się

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- specjalność psychologia kliniczna. Kwalifikacje psychoterapeuty rozwijam w ramach akredytowanego kursu psychoterapii prowadzonego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie, ukierunkowanego na pracę indywidualną oraz grupową w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym.

Zawodowo jestem związana ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, gdzie zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz pomocą i wsparciem psychologicznym pacjentów z zaburzeniami oraz chorobami psychicznymi. W Stowarzyszeniu Psychoterapii PoRozumienie prowadzę psychoterapię indywidualną, udzielam wsparcia psychologicznego, poradnictwa i psychoedukacji skierowanej do osób dorosłych i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kielcach. Zajmowałam się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych, udzielałam pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie psychicznym. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z pasją poszerzam swoją wiedzę i kompetencje terapeutyczne w ramach kursów oraz staży.

W czym mogę Ci pomóc?

Pomoc psychologiczna

Z pomocy psychologicznej może skorzystać każda osoba, która boryka się
z trudnościami natury psychologicznej. Ich charakter może mieć związek
z trudnościami rozwojowymi, doświadczeniem sytuacji kryzysowej, trudnościami
w relacjach interpersonalnych, zaburzeniami zdrowia psychicznego, choroby
somatycznej. Zawsze opiera się na dobrowolnej chęci uczestnictwa
i zaangażowaniu oraz współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Zapoznaj się z ofertą

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkanie z terapeutą, udzielenie wstępnych konsultacji, ma na celu zapoznanie
się ze zgłaszanymi trudnościami, oczekiwaniami oraz naturą problemu. Podczas spotkań
terapeuta zbiera wywiad dotyczący ogólnego funkcjonowania pacjenta. Pacjent natomiast
może zapoznać się z terapeutą i zdecydować czy chciałby pracować właśnie z tą osobą
- czy czuje się na tyle dobrze, aby otworzyć się na nową formę relacji oraz pracy.

Spotkania kończą się zwykle diagnozą zgłaszanych problemów oraz zaproponowaniem
odpowiedniej formy pomocy. Może to być psychoterapia indywidualna (krótko lub
długoterminowa), poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoedukacja.
W określonych przypadkach, w celu zapewnienia pacjentowi najodpowiedniejszej formy
pomocy, może zostać także zasugerowana inna forma leczenia, kontakt ze specjalistą czy
psychoterapeutą pracującym innymi metodami. Pierwsze konsultacje, to także czas w
którym pacjent może zadawać ważne dla niego pytania. Oczywiście kolejne etapy pracy
terapeutycznej także temu sprzyjają.

Czas trwania: 50 min

Koszt wizyty: 120 zł

Zarezerwuj termin

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności psychologicznych. Opiera się na pracy wglądowej – będącej podstawą psychoterapii psychodynamicznej. Nawiązanie relacji psychoterapeutycznej, atmosfera zaufania, odpowiedni sposób prowadzenia dialogu, komunikacji z pacjentem - sprzyja badaniu wewnętrznego świata emocji, motywów, doświadczeń. Umożliwia także swobodne badanie myśli, uczuć, skojarzeń, fantazji.

Oddziaływania psychoterapeutyczne, wspólne zaangażowanie terapeuty i pacjenta w proces leczenia, stają się okazją do lepszego zrozumienia siebie, identyfikowania własnych odczuć – przyczyn i mechanizmów ich powstawania oraz osobistych potrzeb. Celem pracy jest zintegrowanie wewnętrznych procesów psychicznych, pogłębienie wiedzy o sobie samym, odzyskanie poczucia sprawstwa, poprawa relacji oraz przede wszystkim zminimalizowanie bądź zupełne usunięcie cierpienia z którym zgłasza się pacjent.

Spotkania mają charakter systematyczny i dobrowolny. Rozpoczęcie pracy poprzedza określenie kontraktu terapeutycznego. Zawiera on między innymi cele pracy, częstotliwość spotkań (zazwyczaj jest to raz w tygodniu, w uzasadnionych okolicznościach częściej), zasady odwoływania lub zmiany terminu sesji, zakończenie pracy, koszty terapii. Czas trwania jednego spotkania wynosi 50 minut.

Czas trwania: 50 min

Koszt wizyty: 120 zł

Zarezerwuj termin

Zasady Pracy

  1. 1. Kontakt terapeutyczny opiera się zawsze na dobrowolnej chęci uczestnictwa i zaangażowaniu oraz współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą.
  2. 2. Sesje trwają 50 minut, odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, ich termin a także zasady pracy są ustalane wspólnie z uczestnikiem terapii.
  3. 3. Etyka pracy psychoterapeutycznej określają warunki pracy zgodne z zachowaniem zasad tajemnicy zawodowej – wszystkie treści będące przedmiotem sesji oraz dokumentacja są poufne.
  4. 4. W ramach pracy psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
  5. 5. Uchylenie tajemnicy następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w przepisach prawa (np. kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego) lub zagrożone jest życie lub zdrowie Pacjenta.
  6. 6. Objęcie pomocą psychologiczną osoby niepełnoletniej, odbywa się za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
  7. 7. W związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, w sytuacjach postępowań sądowych, nie podejmuję się występowania w charakterze świadka. Gabinet nie prowadzi działalności opiniodawczej.
  8. 8. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez Certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ma ona charakter stały i obowiązkowy. Superwizor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.
ikona

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.

Dane Kontaktowe

Natalia Szyszkowska

+48 531 218 798

natalia@szyszkowska.pl

Stowarzyszenie Psychoterapii PoRozumienie

Klonowa 40 a/5

25-533 Kielce